سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: دوباره دلم قیل قیلیه

دلم خیلی گرفته.تنهایی هم بد دردیه ها.دلم می خواد سرمو بذارم رو شونه های یه دوست خوب و کلی گریه کنم.

ولی دوست خوب کجا بود؟

 

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N