سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


:

کاش میشد تلفنو بردارم شمارتو بگیرم بهت بگم آقای ... آخه لعنتی من دوستت دارم.بگم بی انصاف شدی بهونه ی هر شبم ...بگم حالا که با همه چی دارم کنار میام بهونه هام با تو شروع میشه ... باشه من بی جنبه اما خدایی برو ببین چند نفر جنبه دارن تو اونقدر بهشون توجه کنی اونقدر محبت کنی و بعد هیچی نگی ...بی انصاف تو اگه دوسم نداشتی چرا سعی کردی عاشقم کنی اگه داشتی چرا ساکتی چرا نمی فهمی دل من برات چقدر تنگه چرا نمی فهمی هر شب چند بار از خودم میپرسم چرا هیچی نگفتی ...کاش می دونستم دوسم نداری حداقل کاش دست یکی دیگه رو تو دستت می دیدم کاش غم و غصه تو نمی دیدم........

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N