سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


:

گفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست

بین من و عشق تو ولی فاصله ای نیست


گفتم که کمی صبر کن و گوش به من کن

گفتی که نه، باید بروم حوصله ای نیست


پرواز عجب عادت خوبیست ولی حیف

تو رفتی ودگر اثر از چلچله ای نیست


گفتی که کمی فکر خودم باشم و آن وقت

جز عشق تو در خاطر من مشغله ای نیست


رفتی تو خدا پشت و پناهت به سلامت

بگذار بسوزد دل من مسئله ای نیست

 

خدا خدا خدایا اگر به کام من جهان نگردانی جهان بسوزانم اگر

خداخدایا مرا بگریانی من اسمانت را ز غم بگریانم

 

 

چه سخت است این که مردی را به دل غم باشد اما اشک نتواند.


دلش را درد جانسوزی بسوزاند ولیکن گریه نتواند.

 

 

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N