سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: این یادگاری از پسر خاله ی گلم(امیر)

کو چه ی خلوت ما شکل گلستانه دله

 

                         سنگ فرشاش عاشق و عشق اونم چه خوشگله

 

مداد رنگی ُشب قشنگی همش مال بچه گی هام بود به خدا

 

                              مال اون وقت ها که ادم ،آدمی دور از ریا بود.

 

حالا که ما غرق گناهیم. از فاقله بسی جدائیم

 

                              خبر از فریاد کردن قلم به دست کبریائیم.

 

یک نفر اومد و با اومدنش .

                       

                            شیرین بود و طلا بود از خواب بدنش         

 

لب و از لب برداشت سخن که گفت...

                          

                          فکر رسیدنش به تو بود خبرش                       

 

ما عاشق شکسته دل واقع شدیم

 

                              با دیدن گسستنی قانع شدیم....

 

                                                                                     

 

 

قسم به ناقوس کلیسا،قسم

               به اشک چشمونت به موسی قسم

همه ی دار و ندارم اشکم رنجوره کین

               آسمان شهرید زارید مسلمانان

 

                                                                                      

                               غروب این جزیره حکایت فصل سرد غصه و شکایته

سیاه میشه پاها تو این جزیره

خدا میگه که دل هاشون بمیره

ساعت زمون تو این جا ایستاده

سه طرف کوه، یه طرف ماه ایستاده

آره مردست به خدا

 هر کسی سایه ای بر سر نداره

دل من مرده و افسوس که کسی

مرگ خوشبختی رو باور نداره

تاریکی خونت خراب

هر کسی سایه ای بر سر نداره...

مثل صیاد پریشون همه جا

دنبال شاه ماهی هاییم تو ماهی ها

آره مردست به خدا

تاریکی خونت خراب

 

                                                                                                                            

 

سخن راز دل با لب مگو

                          بتراش سنگ تراش.بتراش سنگ تراش

سنگی از معدن قلبم.بحر مزارم بتراش

                          رو نوشته های سنگ قبر من عکس دو تا دل رو کشید

 

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N