سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: تیناجون

سلام  

سلام ویژه به تینا جونم که نمی شناسمش...خوبی گلم؟؟اومدم با این نظراتت شوکه شدم...عزیزم تند تند منو محکوم کردیا...من دخترم ...کنکوریم...واسه همین کم میام...جانم؟جواب کدوم نظرتو ندادم عزیزم؟شما اگه بیای اینجا منم میام ۱۰۰٪ یه زمانی من حال و حوصله اینجا اومدنو داشتم زیاد میو مدم آپ می کردم...اون موقع دلیل هم داشت ولی دیگه کسی نمیاد اینجا دلیل ندارم بیام...:((

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N