سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: دفتر شعر من

به نام خدا...

کاش سرنوشت جز این می نوشت...

 

در دلم عشق تو خاموش نگردد هرگز...اولین عشق فراموش نگردد هرگز!

نازنینم...نازنینم...

          چه دعا بهتر از این؟

                    خنده ات از ته دل...

                                    گریه ات از سر شوق...

نبود هیچ غروبت غمگین!

 

خدایا بشکن این آینه ها را،که من از دیدن آینه سیرم

                          مرا روی خوشی از زندگی نیست،ولی از زنده بودن ناگزیرم.

 

بیستون را عشق کَند،شهرتش فرهاد برد...!؟!

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N