سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: اینم یه شعر از خودش‌:-d
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من --------- وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو --------- چون پرده برانند نه تو مانی و نه من

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N