سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: انعکاس
وقتی از دنیا و آدماش خسته شدی ، برو توی کوه و داد بزن : آیا بازم امیدی هست ؟ اونوقت تو جواب میشنوی : هست ، هست ، هستآخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N