سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: خدا

اگه بی هوا کسی وارد زندگیت شد ؛ بدون کار "خدا" بوده ! , اگه بی

محابا دلها قبل از دستها بهم گره خورد ؛ بدون کار "خدا" بوده ! , اگه

گریه هات تو خنده غفلت دیگران شنیده نشد تا خورد نشی ؛ بدون تنها

محرمت "خدا" بوده ! , حالا هم اگه دلت شکسته و بغض تنهائی خفت

کرده ؛ شک نکن تنها مرهمت "خداست" که ؛ از سر تواضع یه بهونه

واسه نوازشت گیر آوورده ! آخه می دونی ؟ : "خدا" خیلی تنهاست

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N