سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: تکست از دختر دایی های گلم الناز و ساناز

زندگی مثل بازی حکمه ... مهم نیست که دست خوبی داشته باشی ، همه اینه که یار خوبی داشته باشی...اون وقت می تونی بازی با خته رو ببری

 

کدامین شاخه ی گل زیبا را تقدیم تو کنم که وجودت عطر تمام گل هاست.

 

 

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N