سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: جرم...

من به عشق منتظر ماندن

                   همه صبر و قرارم رفت...

                                 عشقم مرد...

                                              یارم رفت... .

 

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N