سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: چند عاشقانه

در زندگی زخمهاِِئی هست که مثل خوره روح را اهسته در انزوا می خورد و می تراشد و این دردها را نمیتوان به کسی اضهار کرد انکه

می گرید یک درد دارد و انکس که می خندد هزار درد


باورم کن نازنینم موندنم فایده نداره, فکر نکن دوست ندارم رفتنم یه جور فراره, باورم کن نازنینم

قسم چشات و خوردم, واسه این بوده تا امروز هنوز از غصه نمردم, باورم کن نازنینم قصمون مثل

تگرکه, واسه ما موندن با هم مثل حس مرگه, باورم کن نازنینم ای صدای اخرینم, بعد من گل ک

دوباره تنها خواهشم همینه

 

 

عاشقم به انچه که ندارم و دیگر بدست نخواهم اورد, به انچه که نابود شد. به انچه که ازم

گسست... به انچه که حتی از دورترین نقطه ذهنم گریخت...

 

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N