سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: دوباره شب و من و یاد تنهایی

 

من ندانم که کیم؟

            من فقط می دانم...

                     که تویی شاه بیت غزل زندگیم........!

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N